Najčastejšie poruchy a opravy kardanov a poloosí

Medzi najčastejšie poruchy kardanov, ale aj poloosi patrí opotrebenie krížového čapu hriadeľa. Toto opotrebenie je spôsobené jednak záťažou, mnohokrát až neprimeranou, ale často je to aj zanedbaním údržby kríža.

V neposlednom rade je príčinou častých porúch krížového čapu jeho (ne)kvalita.

Často k nám chodia zákazníci, ktorým už niekto pred mesiacom – polrokom krížový čap vymenil. Nakoľko bola výmena vykonaná neprofesionálne a bol použitý nekvalitný kríž, je jasné, že po krátkom čase je nutná nová výmena. V konečnom dôsledku oprava hriadeľa stojí omnoho viac financií, ako keby sa hneď pri prvej výmene použil kvalitný originálny kríž a vykonala profesionálna oprava.

Aby si krížový čap zachoval čo najdlhšiu životnosť, je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu a servis.

Je samozrejmosťou, že krížové čapy sa pri pravidelnom servise premazávajú, čím sa zvyšuje ich odolnosť voči mechanickému opotrebeniu a zvyšuje sa tak ich životnosť.

Zanedbanie údržby a výmeny už poškodeného krížového čapu spôsobuje rozsiahle poškodenie ďalších častí kardanového hriadeľa alebo poloosi. Začína to rozbitím a roztiahnutím oka, v ktorom je kríž uchytený, pokračuje to rozbitím príruby, dĺžkového vyrovnania a pružného uloženia.

Niekedy je poškodenie natoľko rozsiahle, že oprava pôvodného kardanu či poloosi už nieje možná a musí sa nahradiť novým kardanom, poloosou. V tomto prípade už pristupujeme k výrobe kompletne nového kardanu, poloosi z originálnych dielov.